Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2023

Προσωπικά Δεδομένα

Το anapseto.gr δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται Aρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα anaspeto.gr, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στo anapseto.gr. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι του anapseto.gr όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης και δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Επίσης αποδέκτες των στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του anapseto.gr και του χρήστη της Ιστοσελίδας συναλλακτικής σχέσης μπορεί να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με το anapseto.gr για την παροχή των σχετικών με το Αρχείο υπηρεσιών ή το anapseto.gr μπορεί να (εφόσον δεν λάβει ειδική αντίθετη εντολή του χρήστη) ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων του anapseto.gr ή επιχειρήσεων με τις οποίες το anapseto.gr έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων δικών της ή τρίτων. Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε παρακαλείται να μην τα υποβάλλει στο anapseto.gr.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση / συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

To anapseto.gr δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Επίσης το anapseto.gr δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του anapseto.gr, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που τυχόν διενεργούνται στις Ιστοσελίδες anapseto.gr καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το anapseto.gr, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

Ωστόσο το anapseto.gr γνωστοποιεί προς τους Χρήστες της ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των Χρηστών της. Το anapseto.gr  έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικό ασφαλείας (SSL SECURITY CERTIFICATE) για το σύνολο της Ιστοσελίδας. Πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την ύψιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση και την χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Πολιτική Απορρήτου του anapseto.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του anapseto.gr τηλεφωνικά στον αριθμό 210 440 8250 και ηλεκτρονικά στην αλληλογραφία info@anapseto.gr..

Back to top

Μπορούμε να σε βοηθήσουμε εμείς

Άφησε μας το τηλέφωνο σου και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σου

    Σ' ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

    Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος ενέργειας θα επικοινωνήσει μαζί σου το συντομότερο δυνατό!